Idea Aukcji Sztuki Współczesnej Fundacji Bátor Tábor narodziła się Budapeszcie na Węgrzech w roku 2005. Na bazie tego doświadczenia w 2013 roku zorganizowano pierwszą aukcję w Polsce. W krótkim czasie, mała aukcja charytatywna przekształciła sie w duże i znaczące wydarzenie na polskim rynku sztuki.  Celem aukcji jest zarówno zebranie funduszy na pobyt polskich dzieci cierpiących na choroby nowotworowe na obozie Bátor Tábor, jak również promocja współczesnej sztuki z Europy Środkowej i Wschodniej będącej na wysokim poziomie profesjonalizmu. Edycja z roku 2018 potroiła przychody z roku 2013. 

1

Nasze aukcje to wydarzenia wyjątkowe i uznane w środowisku międzynarodowym. Stanowią one coroczną okazję do spotkań czołowych artystów, profesjonalistów w dziedzinie sztuki oraz grona wielbicieli sztuki, jak również filantropów. Organizując aukcję staramy się stworzyć wydarzenie, które przyniesie wymierne korzyści wszystkim jej uczestnikom – artystom, kolekcjonerom sztuki oraz partnerom charytatywnym. Naszymi głównymi partnerami są DESA Unicum S.A., największy dom aukcyjny w Polsce oraz Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, dzięki któremu aukcja odbędzie się w słynnym miejscu, jakim jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie. Aukcję poprowadzi Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu Domu Aukcyjnego DESA Unicum S.A.

2

Poszukując dzieł sztuki na aukcję ściśle współpracujemy z profesjonalnym Jury składającym się z najlepszych ekspertów polskiej sztuki. Są to:

Małgorzata Ludwisiak – Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski

Agnieszka Tarasiuk – Muzeum Narodowe

Agnieszka Jacobson-Cielecka – School of Form

Łukasz Gorczyca – Galeria Raster

Michał Kaczyński – Galeria Raster

Marta Kołakowska – Galeria LETO

Marika Zamojska – Polana Institute

Anda Rottenberg – Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie

3